New items
Proroctwa
Five Lives of Hilma af Klint
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Women Artists and the Surrealist Movement
Piotr Wójtowicz : obrazy z literą A + aneks = Piotr Wójtowicz : pictures with the letter A + appendix