New items
Kompozycja w sztuce cyfrowej : podstawy
Instynkt językowy : jak umysł kreuje język
Jacques Henri Lartigue : wynalezienie artysty
Janusz Eysymont 1930-1991 : malarstwo i rysunek, maj-czerwiec 1994, Galeria Domu Artysty Plastyka, Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Warszawski
Propedeutyka krytyki inwestowania alternatywnego w sztukę - perspektywa kuratorska