New items
Spojrzenie Antonioniego
Kot rabina
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Retro
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory