New items
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Bala Leser / Zofia Woźna : pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence
Hitchcock : teksty i parateksty
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects