New items
May Morris : arts & crafts designer
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
printmakers' bible
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
No cover
Świadectwo dojrzałości : Wspomnienia z lat 1928 - 1945