Nowości
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Judasz
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw