New items
values and valuation of modern and contemporary visual art : the role of reflective practice - the collection of the Muzeum Sztuki in Łódź (1931-2018)
Edukacja medialna jako wyzwanie
Dorośli do sztuki : 2020
Design jako program : programowanie i projektowanie graficzne
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now