Nowości
Marcel Dzama : Puppets, Pawns, and Prophets
Scientia & Intuitio
Józef Robakowski : obrazy i dźwięki : gnuśne lata 80
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Celina Osiecka : usługi fotograficzne