New items
New methods of leafcasting in the conservation of historic parchments
Coś więcej, czegoś mniej : poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie 1832-2015
Dolabella : wenecki malarz Wazów : katalog wystawy
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
values and valuation of modern and contemporary visual art : the role of reflective practice - the collection of the Muzeum Sztuki in Łódź (1931-2018)