New items
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
Michał Gątarek : antynatalizm = antinatalism
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia