New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Poławiacz cieni : (bajki zebrane)
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Agnes Pelton : Desert Transcendentalist
Unintended Beauty