New items
No cover
Maria Stangret : przekreślić wszystko = Cross out everything
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Kolaże
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne