Nowości
Hołd dla ziemi
M : Ewa Banaszczyk
Zostały mi słowa miłości : Maria Hiszpańska-Neumann : życie i twórczość
Longin Pinkowski : malarstwo
Panoramiczny Happening Morski i Tadeusz Kantor w latach 1964-1968