New items
Plastic World
Chaïm Soutine : Against the Current
Total Art of Stalinism : Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Julian Boss-Gosławski : cały ten złom = all that scrap