Nowości
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok
Everyone Is an Artist : Cosmopolitical Exercises with Joseph Beuys