Nowości
Circula, rozwiązanie wzornicze służące integracji społecznej = Circula, a design solution for social integration
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Spirala : zwierzenia projektanta
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022