Nowości
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies
Historia muzyki
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art