New items
Unfolding
Beata Szczepaniak : ciężar rzeźby
Off the wall : art of the absurd
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201