Nowości
Zanim powstał Wydział Rzeźby : nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939
Wybieg bez tajemnic : organizacja pokazów mody
Julian Boss-Gosławski : cały ten złom = all that scrap
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
Theory and Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art : Reflections on the Roots and the Perspectives : Proceedings of the International Symposium held 13-14 Janaury 2009 at the University of Applied Sciences and Arts, Faculty Preservation of Cultural Heritage, Hildesheim