New items
Czas = Time
Kopia obrazu "Martwa natura z homarem" Nicolaesa van Geldera : problem artystyczny i warsztatowy
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Komiks : okolice (auto)biografii
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art