New items
Stanisław Brzęczkowski : 1897-1955 : monografia, katalog zbiorów
20 rzeczy o Warszawie
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Roger the Rat
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska