New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Fate and art : monologue
Glaube Liebe Hoffnung : Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum = Faith Love Hope : Christianity Reflected in Contemporary Art
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Lust for light