New items
Claude Cahun
Intimate Geometries : The Art and Life of Louise Bourgeois
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Contemporary Art and Capitalist Modernization : A Transregional Perspective
Teatr plastycznej metafory : scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal