New items
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Kroniki z młodości
Spirala : zwierzenia projektanta
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Świat do zaprojektowania