New items
Wszystkie wojny świata
Antipolitics in Central European Art : Reticence as Dissidence under Post-Totalitarian Rule 1956-1989
Odkryj Polskę na nowo : unijne projekty w kulturze = Discover Poland anew : EU projects in culture
Plastic World
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room