New items
Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki
Fanzin SF : artyści - wydawcy - fandom
Nicholas Nixon : Closing the Distance
Wyrażanie niewyrażalnego : mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce... : w 100-lecie śmierci Léona Bloy
Intuicja malarza = Intuice malíře : Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski : 6.09 - 28.10.2018, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała