Nowości
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego = The 44th Painting Biennale Bielska Jesień 2019 : under the auspices of the Minister of Culture and National Heritage
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament
Choroba jako metafora : AIDS i jego metafory