New items
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Dziewczyny : moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem