Nowości
Performans oporu
Art of Polish Poster
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Jack Whitten : Jack's Jack