New items
Traditions et temporalités des images
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Cyrk
Marta Pokojowczyk : Pewnego razu nad wodą : Malarskość tkanej materii : katalog wystawy 24.03.2023-27.04.2023 = Once Upon a Time On the Water : Painterly Dimensions of Woven Matter : exhibition catalogue 24.03.2023-27.04.2023