Nowości
Incel
Przemiana
Historia kolorów
Utopie dizajnu : pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności
Vlavianos : a práxis da escultura = the praxis of sculpture