New items
Od Gutenberga do Zuckerberga : wstęp do humanistyki cyfrowej
Karol Radziszewski : nos w dupie = nose up the ass
Uwagi ku definicji kultury
Kompozycja w sztuce cyfrowej : podstawy
Cyrillize it! : A Guide on Cyrillic typography for graphic designers = Kirillièiruj! : Gid po kirilličeskoj tipografike dlâ grafičeskih dizajnerov