New items
Roman Siwulak : w obecności obrazu = in the presence of the image
Sean Scully : malarstwo i rzeźba = painting and sculpture
Mały człowiek
Note = Zapis
Idee graficznego myślenia : IV Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT 2017 = Graphic thinking ideas : 4th Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT 2017