Nowości
Nieufność : źródła i konsekwencje
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
Eseje o sztuce i artystach
Image of the Individual : Portraits in the Renaissance
Plant Magick