Nowości
Klezmerzy. 3,
Nówka sztuka : młoda polska ilustracja
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Allegories : Graphic Art Poems