New items
Jej nieruchomość - krajobraz
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Elements : exhibition after workshops and documentationof the workshop of the teachers from the Faculty of the University of Arts in Belgrade and the Faculty of Graphic Arts of The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków : Workshop II, Workshop III = wystawa powarsztatowa oraz dokumentacja współnych warsztatów graficznych pedagogów z Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Warsztat II, Warsztat III
Napoleon Bonaparte : konsul, król, cesarz
Rzeźba dzisiaj 3 : sztuka i natura : parki rzeźby = Sculpture today 3 : art and nature : sculpture parks