New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Zbiok Czajkowski
City limits : Yael Efrati, Asta Gröting, Monika Sosnowska
Jacek Jagielski : resume*