New items
art of cartographics : designing the modern map
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Historia teatru
May Morris : arts & crafts designer
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften