New items
PSO KMP WFP ASP
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Warszawski trójkąt zagłady
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997