New items
Dynamiki
Okiem filmowca : nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Józef Mroszczak
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw