New items
Mladá pamäť
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie