Nowości
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Krótka historia teatru w Europie. T. 1
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
Przy dźwiękach fado
Rozbitkowie sensu = Castaways from sense = Naufragés du sens