New items
Erna Rosenstein: once upon a time
Strategia UX : techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Kolory PRL : plakat, komiks, film animowany