New items
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Maria Sibylla Merian
Sztuka i przyjaciele : pisma wybrane Danuty Wróblewskiej
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory