New items
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201