New items
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Gdańsk - Warszawa : wspólne historie, kryterium koloru
Intuicja malarza = Intuice malíře : Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski : 6.09 - 28.10.2018, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
Russian Avant-Garde : pioneers and direct descendants