New items
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Sound Scenography = Klangszenografie : The Art of Designing Sound for Spaces
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Design in Asia : the New Wave