Nowości
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters
Elements : exhibition after workshops and documentationof the workshop of the teachers from the Faculty of the University of Arts in Belgrade and the Faculty of Graphic Arts of The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków : Workshop II, Workshop III = wystawa powarsztatowa oraz dokumentacja współnych warsztatów graficznych pedagogów z Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Warsztat II, Warsztat III