Nowości
Myślenie bez poręczy : eseje o rozumieniu świata
Florentine Portrait
Parviz Tanavoli : Poets, locks, cages
Pokusa miejsca : przeszłość i przyszłość miast
Day May Break : Nick Brandt. Chapter one