New items
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Xawery Wolski : materialna poetyka = material poetics
Świat do zaprojektowania
Projektowanie wszędzie : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Droga artysty - ślady, czyli Podróż od twarzy do twarzy, bez lansu i "parcia na szkło"