New items
Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO, 1953
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Stanisław Baj
Teatr plastycznej metafory : scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
postsocialist contemporary : The institutionalization of artistic practice in Eastern Europe after 1989